เกี่ยวกับเรา

The Bricket คือ ผู้นำในด้านสินค้าจากแมลงโดยเฉพาะจิ้งหรีด ในประเทศไทย

เราคือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ร่วมกันพัฒนาอาหารแห่งอนาคตจากแมลง ที่ตอบโจทย์ความต้องการสารอาหารของประชาคมโลก เราอยากให้ทั่วโลกได้เห็นคุณค่าของจิ้งหรีด ในฐานะแหล่งโปรตีนทางเลือกและสารอาหารอื่น ๆ ที่ยั่งยืน และเพื่อลดการบริโภคสัตว์ใหญ่ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เรายังคิดค้น วิจัย และพัฒนาระบบการบริหารจัดการฟาร์มจิ้งหรีดให้ได้มาตรฐานโลกอีกด้วย

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในอุสาหกรรมแมลง ตั้งแต่การบริหารจัดการเพาะเลี้ยง , พัฒนาผลิตภัณฑ์และ การผลิตอาหารทางเลือกภายใต้การดำเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตผลิตภัณฑ์

จากแมลงเพื่อการบริโภคให้ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ


 สร้าง ขยาย โอกาสและช่องทางการตลาด เพื่อขยายธุรกิจภายในประเทศและต่างประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง


 คิดค้นและพัฒนาอาหารสัตว์ รวมถึง วัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์เชิงอุสาหกรรม


 จัดหาและสร้างเครือข่ายพันธมิตรสำหรับผลิตภัณฑ์จากแมลงเพื่อการบริโภค ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล


 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจคุณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับแมลงเพื่อการบริโภค ทั้งในด้านที่มา, การทำฟาร์มแมลงที่ได้มาตรฐาน, ด้านคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งการนำผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เป็นอาหารต่างๆ


 คิดค้นและพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบการบริหารจัดการการเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี


 สร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจในด้านการสร้างผลตอบแทนกำไรจากการทำธุรกิจที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และ ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

#THEBRICKET

Insect-Based Product

& Service

Vertical Cricket Farm (and Urban Mini-Livestock)

controlled by ACHETHAi

ในขณะที่ประชากรทั่วโลกยังคงเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารของประชากรโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงนำมาซึ่งแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรม การทำฟาร์มจิ้งหรีดแบบแนวตั้ง (Vertical Cricket Farm : VCF) โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำฟาร์มจิ้งหรีดแบบดั้งเดิม ซึ่งสามารถทำได้ในพื้นที่เล็ก ๆ อย่างห้องแถว (Urban Mini-Livestock) เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) และความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) ให้แก่มวลมนุษยชาติ ในรูปแบบของ...

การเพาะเลี้ยงที่ไม่ใช้ยาและสารเคมี

(BIO-LIVESTOCK/MINI-LIVESTOCK)

การเพาะเลี้ยงในโรงเรือนแบบปิด หรือ กึ่งปิด (INDOOR/SEMI-INDOOR LIVESTOCK/MINI-LIVESTOCK)

ที่สามารถควบคุมปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของจิ้งหรีดได้

- ป้องกันและควบคุมโรค

- ป้องกันศัตรูจิ้งหรีดและสัตว์พาหะต่างๆได้

- ดำเนินการเพาะเลี้ยงได้ตลอดทั้งปี

- ใช้พื้นที่น้อยแต่ให้ผลผลิตสูง- ประหยัดพลังงาน

- อัตราการเกิดของเสียจากฟาร์มต่ำ

กระบวนการเพาะเลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เข้ามาบริหารจัดการโรงเรือนอย่างเต็มรูปแบบ (ACHETHAi) คือ

- การติดตามและดูแลกระบวนการการเจริญเติบโตตลอดวงจรการเพาะเลี้ยง

- การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในแบบที่จิ้งหรีดชอบ

- การให้อาหารในปริมาณพอเหมาะ

- การควบคุมระบบการให้น้ำแบบเรียลไทม์ ป้องกันการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ สำหรับจิ้งหรีด

- สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของอาหาร สำหรับผู้บริโภค

" WISE CONSUMPTION LESSENS BURDEN TO THE WORLD "

The Bricket

SOURCING

นึกถึงแมลงกินได้ นึกถึง เดอะ บริคเก็ต

The Bricket นอกจากจะเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดโดยใช้ระบบ IoT (ARCHETHAi) รวมทั้งแปรรูปเป็นผงจิ้งหรีด และจิ้งหรีดแช่แข็ง เรายังมีความชำนาญในการจัดหาจิ้งหรีดและแมลงกินได้อื่นๆ จากแหล่งที่น่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล GAP GMP HACCP

เราจึงมั่นใจได้ว่า The Bricket คือ 1 stop service ของแมลงกินได้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy