T H E    B R I C K E T

NEWS AND EVENT

งานสัมมนาร่วมไทย-ญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อ "เทคโนโลยีด้านอาหาร (FOODTECH)"

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 - 15.30 น. ตามเวลาประเทศไทย คุณธนาภูมิ ม่วงเอี่ยม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ บริเก็ต จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในงานสัมมนาร่วมไทย-ญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อ "เทคโนโลยีด้านอาหาร (FOODTECH)"

ซึ่งจัดโดย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว ร่วมกับแพลตฟอร์มองค์ความรู้ การบูรณาการ และนวัตกรรม (Field for Knowledge, Integration & Innovation: FKII) คณะกรรมการร่วมภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ภายใต้กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น


SESSION 1

1-1 การวิจัยพัฒนาด้านอาหารและการเกษตรและบทบาทของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยคุณกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการ สวก.

1-2 การวิจัยพัฒนาไข่น้ำ (ผำ) โดย รศ.ดร.ภญ. รัตติรส คนการณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1-3 อาหารและอาหารสัตว์จากแมลง โดย คุณธนาภูมิ ม่วงเอี่ยม สมาคมอุตสาหกรรมแมลงไทย


SESSION 2

2-1 FOODTECH ในประเทศญี่ปุ่นและคณะกรรมการร่วมภาครัฐ-เอกชนด้าน FOODTECH โดย Mr. Touru KATASE ผู้เชี่ยวชาญด้าน FOODTECH กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น

2-2 SILKFOOD โดย Mr. Takahiro KAJIKURI CEO บริษัท Ellie Inc.

2-3 การพัฒนาแป้งข้าวเจ้าสำหรับอาหารที่ปรับสภาพสำหรับการกลืน โดย Dr. Kanae ASHIDA National Agriculture and Food Research Organization (NARO)

ประชุมหารือร่วมกับบริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด ผู้ประสานงานโครงการ TJRI

เมื่อวันนี้ 5 ก.พ. 67

คุณธนาภูมิ ม่วงเอี่ยม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ บริเก็ต จำกัด และกรรมการสมาคมฯ และสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย นำโดย คุณบุญเลิศ อ่องไพบูลย์ อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก เข้าประชุมหารือร่วมกับบริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด ผู้ประสานงานโครงการ TJRI (Thai-Japanese Investment Research Institute : ศูนย์วิจัยการลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไท


เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่นร่วมกัน ณ บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด

THAIFEX-ANUGA ASIA 2023

is end

The Bricket and Bounce-The Taste of Cricket went super fun.

We would like to take this opportunity to express our warmest thanks to all of you.

Our accomplishment this year couldnt have done this without you.

Please feel free to contact us.

info@thebricket.com

WhatApps +66(0)98 828 1646

For product catalog, you can download by scanning QR CODE down below.

See you again next year from May 28 - June 1, 2024

(Dont forget to mark your calendar )

รายการ "นาทีลงทุน" ช่อง

MCOT 30

ขอบคุณรายการ "นาทีลงทุน" ช่อง MCOT 30 ให้เกียรติ บริษัท เดอะ บริคเก็ต

จำกัด สัมภาษณ์

คุณธนาภูมิ ม่วงเอี่ยม โอกาสของจิ้งหรีดแมลงเศรษฐกิจของไทย

ในงาน THAIFEX-ANUGA 2023

Almond Tuile

Almond Tuile - The Healthy Snack

Top Innovative Product

THAIFEX - ANUGA ASIA 2023

shared the product's value atFUTURE FOOD EXPERIENC


FUTURE FOOD IS HERE : PIONEER & TRENDS

Meet us at booth A-18, Hall 5, 23-27 May 2023, 10am-6pm, Impact Muang Thong Thani

Thaifex Anuga Asia 2023

The Bricket & Bounce-The TASTE of CRICKET proudly to meet you at Thaifex Anuga Asia 2023.

For more information or business appointment, kindly keep in touch via info@thebricket.com

Thailand Insect Industry Association (TIIA)

Our MD, Mr. Thanaphum Muang-Ieam, was invited on behalf of representative of Thailand Insect Industry Association (TIIA), in the hot topic session "360° with BSF in Thailand animal feed industry" at VIV 2023 exhibition.

Sincerely thank to VNU Asia and Thailand Future Food Trade Association (TFA) for inviting our MD to be the speaker in the session and take a part of World Class Exhibition.

Please stay tuned our mission in insect as food and feed and see you next year.

For further information about BSF, please feel free to contact info@thebricket.com

Cooperation Dialogue on Agriculrural and Food Industries

ร่วมงานประชุมหารือระดับสูงด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 The Third Meeting of Japan-Thailand High Level

Cooperation Dialogue on Agriculrural and Food Industries :3rd HLCD

ทำให้เห็นภาพการพัฒนา และนำเทคโนโลยี เช่นโดรน หรือ AI มาปรับใช้ในภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ในมิติของด้านการส่งเสริม การสนับสนุน การทดลองและพัฒนาร่วมกันเพื่อยกระดับภาคการเกษตรของไทย

สู่การเกษตรแบบแม่นยำ ภายใต้การสนับสนุนการถ่ายทอดการใช้

เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น

TIIA X มกอช

เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 32 BUGFARM ฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด

มาตรฐาน GAP ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเลี้ยง

เพื่อเน้นย้ำถึงคุณภาพของวัตถุดิบภายใต้มาตรฐาน GAP และสร้าง

ความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมทั้งผู้นำเข้าจากประเทศ

ญี่ปุ่นถึงการเลี้ยงจิ้งหรีดที่มีมาตรฐาน ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ

และปลอดภัย

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และออนไลน์

และมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ท่านนายกสมาคมฯ คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา และท่านอุปนายกสมาคมฯ คุณบุญเลิศ อ่องไพบูลย์ ร่วมอัพเดทการทำงานเพื่อขับเคลื่อนสมาคมฯ กับเพื่อนๆ คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ

กราบขอบพระคุณท่านนายก ท่านอุปนายก ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ทุกท่าน

Foodex Japan 2022

งานแสดงอาหารครั้งใหญ่ของทวีปเอเชีย ที่มีประเทศอื่น ๆ จากหลากหลายทวีปเข้าร่วมมากกว่า 90 ประเทศ และยังเป็นงานที่เพิ่มโอกาสการขยายธุรกิจสู่ระดับสากล โดยถือเป็นงานที่เก่าแก่ที่สุด จัดมาตั้งแต่ปี 1976 และยังเป็นตัวชี้วัดเทรนด์ของผู้บริโภคในยุคนั้น

#ซุปตาร์พารวย

จิ้งหรีดไทย อาหารรูปแบบใหม่

โปรตีนเพียบ

ใครจะรู้ว่าจิ้งหรีดไทย อาหารออแกนิคโปรตีนสูงเป็นที่ต้องการของตลาดโลก พลิกโฉมจิ้งหรีดโดย The Bricket สตาร์ทอัพ

| 13/02/65 |

#เกษตรสุข สุขเพราะเกษตร

"จิ้งหรีด" จะช่วยโลกได้อย่างไร?

และจะเป็นทางออกให้เกษตรกร

ได้จริงหรือ?

แม้ว่าเกษตรกรไทยจะมีความรู้ในการเลี้ยงจิ้งหรีดอยู่แล้ว แต่เมื่อโลกวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว เกษตรกรก็ต้องตามให้ทัน เทปนี้มาดูกันว่า จิ้งหรีดจะช่วยเกษตรกรและโลกใบนี้ได้ยังไง?

| 13/01/65 |

#เกษตรNEWGEN

"ฟาร์มจิ้งหรีด" แนวตั้ง ใช้พื้นที่

น้อย สร้างกำไรงาม

เกษตรกรรุ่นใหม่ ที่เห็นช่องว่างทางการตลาดของธุรกิจฟาร์มจิ้งหรีดว่า

สามารถยกระดับไปได้มากกว่าอาหารพื้นถิ่นที่หากินได้จากงานเทศกาล หรือ

รถเข็น นำมาสู่การคิดโมเดลธุรกิจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ระดับภูมิภาค พร้อมต่อยอดการแปรรูปจิ้งหรีดที่สามารถเพิ่ม

มูลค่าได้มากกว่า 50 เท่า

| 31/07/64 |

#เพื่อนคู่คิด

ฟาร์มจิ้งหรีด ตอบโจทย์พื้นที่

จำกัดด้วยเทคโนโลยี

การเลี้ยงจิ้งหรีดในอาคารพาณิชย์ ในรูปแบบฟาร์มจิ้งหรีดแนวตั้ง (Vertical Cricket Farming) ที่นำระบบ IoT หรือ Internet of Things เข้ามาใช้ในการออกแบบสถานที่ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงจิ้งหรีด และยังบริหารจัดการได้ง่าย เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ ส่งผลต่อคุณภาพสินค้าและความเชื่อมั่น

| 11/03/64 |

#ไทยไทยมาร์เก็ต

สุดแปลก!!ไส้กรอกจากจิ้งหรีด

หลายๆคนคงเคยได้ยินว่าแมลงเป็นแหล่งโปรตีน แต่คุณรู้รึเปล่า ว่าจิ้งหรีดเป็นแหล่งโปรตีนชั้นสูง และในอนาคต เจ้าแมลงชนิดนี้จะมาเป็นอาหารทดแทนในเรื่องของโปรตีนอีกด้วย ซึ่งจิ้งหรีดได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ว่าเป็นความหวังของ

อนาคต!! ไปดูกันว่าทำไม !?

| 22/05/63 |

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy